• Kontaktirajte nas: +381 60 666 0317
 • Email: geobiro.office@gmail.com
 • Radno vreme: 09:00-17:00

GeoBiro

Bavimo se istraživanjem kolektora podzemnih voda u cilju bušenja bunara.

Istraživanja vršimo geofizičkom metodom koja predstavlja jedinu 100% pouzdanu i proverenu naučnu metodu za određivanje postojanja kolektora podzemnih voda koja se koristi svuda u svetu i predstavlja osnovu svakog projekta za eksploataciju podzemnih voda.

Nudimo Vam rešenje problema i kompletnu uslugu po sistemu “ključ u ruke”:

 • Ispitivanje terena
 • Bušenje bunara
 • Opremanje bunara
 • Testiranje bunara
 • Izrada sve potrebne dokumentacije (izveštaji, elaborati, projekti)

Geofizička istraživanja

Jedini 100% pouzdan naučni metod za pronalaženje ležišta podzemnih voda

Podzemne vode

Koriste se u agrarnoj proizvodnji, stočarstvu, flaširanju, turizmu (geotermalna energija), vodosnabdevanju naselja i objekata

Bušenje bunara

Bušenje istražnih, eksploatacionih i geotermalnih bušotina prečnika do 600mm i dubine do 400m.

Geofizička

istraživanja

Geofizička istraživanja su jedini 100% pouzdan naučni metod za pronalaženje ležišta podzemnih voda.

Podzemne vode su neophodne radi korišćenja u agrarnoj proizvodnji, stočarstvu, flaširanju, turizmu (geotermalna energija), vodosnabdevanju naselja i objekata.  Takođe, i u mnogim drugim delatnostima.

Saznaj više

Naš posao obuhvata

 • Analizu postojeće dokumentacije
 • Rekognosciranje terena
 • Izradu projekta istraživanja
 • Geofizička istraživanja terena
 • Određivanje pravca kretanja podzemnih voda
 • Izradu eleborata/izveštaja o rezultatima istraživanja
 • Izradu istražnih, istražno-eksploatacionih, eksploatacionih bušotina i njihovo testiranje u saradnji sa našim partnerima
 • Nadzor pri terenskim istraživanjima
 • Nadzor prilikom izrade istražnih, istražno-eksploatacionih i eksploatacionih bušotina

Kontaktirajte nas za više informacija!

Pozovite ODMAH