Brojevi telefona

+381606660317 +381603388658

Email

office@geobiro.rs

GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA

Prednosti:
– Istraživanja terena pre same kupovine, kako bi bili sigurni u ono u šta investirate. Sa potpunom sigurnošću Vam možemo reći da li na lokalitetu postoje ležišta podzemnih voda.


– Ako ležišta postoje, na kojim se TAČNO dubinama nalaze, što će Vam doneti značajnu uštedu prilikom bušenja bunara jer ćete znati do kojih tačno dubina treba bušiti.


– Određivanje tačnog broja i debljine ležišta radi iskorišćavanja njihovih maksimalnih kapaciteta.


– Određivanje svih ostalih sedimenata tla.

O NAMA

Naš posao obuhvata:

– Analizu postojeće dokumentacije

– rekognosciranje terena

– izradu projekta istraživanja

– geofizička istraživanja terena

– određivanje pravca kretanja podzemnih voda

– izradu eleborata/izveštaja o rezultatima istraživanja

– izradu istražnih, istražno-eksploatacionih, eksploatacionih bušotina i njihovo testiranje u saradnji sa našim partnerima

– nadzor pri terenskim istraživanjima

– nadzor prilikom izrade istražnih, istražno-eksploatacionih i eksploatacionih bušotina

Call Now ButtonPozovite ODMAH