Brojevi telefona

+381606660317 +381603388658

Email

office@geobiro.rs

Naš posao obuhvata:

  • analizu postojeće dokumentacije
  • rekognosciranje terena
  • izradu projekta istraživanja
  • geofizička istraživanja terena
  • određivanje pravca kretanja podzemnih voda
  • izradu eleborata/izveštaja o rezultatima istraživanja
  • izradu istražnih, istražno-eksploatacionih, eksploatacionih bušotina i njihovo testiranje u saradnji sa našim partnerima
  • nadzor pri terenskim istraživanjima
  • nadzor prilikom izrade istražnih, istražno-eksploatacionih i eksploatacionih bušotina

Karakterišu nas iskustvo, pristupačne cene, garantovani rezultati.


Call Now ButtonPozovite ODMAH